دفتر مرکزی : شریعتی ، بین حسینیه ارشاد و میردادماد، پلاک 1107 واحد 2

تلفن دفتر مرکزی : 22889831 22889814

نمابر دفتر مرکزی: 22889046

ایمیل : info@betonsazanlariz.com