شرکت بتون سازان لاریز

بلوکهای clc یکی از انواع بلوکهای سبک می باشد که به وسیله ایجاد حبابهای گاز به اندازه های مختلف در درون بلوک ایجاد می شود. این نوع بلوک دارای مصارف مختلف ساختمانی می باشد. این گروه از بلوکهای سبک دارای طرح اختلاط متفاوت با بلوکهای معمولی بوده و نیازمند افزودنیهای خاص در طرح اختلاط می باشد.فرایند تولید به گونه ای است که یک عامل ایجاد حباب گاز وارد عمل شده و در حین فرآیند تولید، تخلخل در بافت بلوک بوجود می آید و این تخلخل ایجاد شده موجب کاهش وزن بلوک شده و علاوه بر آن این تخلخل ایجاد شده باعث فراهم شدن عایق در مقابل آتش ، صوت و حرارت می شود و از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است.